Inspectierapport
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Inspectierapport
 
 

De manier waarop de onderwijsinspectie toezicht op het onderwijs houdt is veranderd. Officieel gaat deze verandering in op 1 augustus 2017, maar in de afgelopen periode hebben een zeventigtal schoolbesturen in Nederland deelgenomen aan een pilot van de inspectie om ervaring op te doen met deze veranderde vorm van toezichthouden. Meerwerf was een van deze schoolbesturen. Onderzocht is of het schoolbestuur goed zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en hoe het zorgt voor schoolverbetering. Ook is er onderzocht of het bestuur voldoende geld heeft om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen verzorgen. Dit alles onder het motto ‘Wat gaat er goed’, ‘Wat kan beter’ en ‘Wat moet er beter’. Ter verificatie van de verantwoording van het schoolbestuur heeft de inspectie op twee van onze scholen nader onderzoek gedaan.

Het rapport dat wij op basis van het inspectieonderzoek hebben ontvangen, stemt tot tevredenheid. De inspectie concludeert dat onze kwaliteitszorg en de kwaliteit van ons onderwijs van voldoende niveau is. Financieel gezien is Meerwerf gezond.

 

Het positieve gevoel dat wij al hadden bij het bezoek, is terug te lezen in het rapport.

 

Het complete inspectierapport is hier te lezen.