Vragenlijsten 2019
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Vragenlijsten 2019
 
 

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

  

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

 

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld, is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school. Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om ook anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen.

Vinden ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van werknemer) dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

 

 

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen 2019 

 

Vragenlijst Tevredenheid Leerlingen 2019

 

Vragenlijst Tevredenheid Ouders 2019

 

Vragenlijst Tevredenheid Medewerkers 2019