Wat doet de OR?
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Wat doet de OR?
 
 

De ouderraad probeert vooral om samen met het team van de Dijk zaken op te pakken die de OBS de Dijk als school leuker, sfeervoller, warmer en waardevoller maken. Dit doen we als ouders natuurlijk in de eerste plaats voor alle leerlingen.

We hopen door het betrekken van zoveel mogelijk ouders bij het wel en wee van de school, dat ook het team goed kan werken en zich ondersteund voelt door de ouders. Dit houdt ook in dat wij als ouderraad altijd op zoek zijn naar enthousiaste ouders die mee willen helpen en ideeën hebben voor de activiteiten die de ouderraad uitvoert.

  • Schoolkrant verzamelen en binden.
  • Sinterklaas, ondersteuning van de sint, film en foto's.
  • Kerst, versieren van de school, helpen bij het kerstdiner en het opvangen van de ouders buiten (denk aan chocomel en glühwein)
  • Voorleesontbijt
  • Sportdag, zorgen voor de nodige versnaperingen.
  • Schoolfotograaf.
  • Afscheid groep 8, musical, helpen bij het maken van het decor en afscheid avond.
  • Beheer Ouderbijdrage.
  • Vierdaagse, indeling ouders bij de groepen en de versnaperingen.
  • Schoolplein aanvegen

De ouderraad is een klankbord tussen school, leerkrachten en ouders. De leden verrichten hand- en spandiensten tijdens allerlei activiteiten, zowel op als buiten de school.
De voorzitter leidt de vergadering en coördineert de werkzaamheden binnen de ouderraad.
De penningmeester stelt in overleg met de ouderraad de begroting en de jaarrekening op voor het komende schooljaar.
De secretaris notuleert de vergaderingen en verzorgt de in- en uitgaande post.
Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering op school, waarvoor alle ouders tijdig een uitnodiging ontvangen. Op deze vergadering legt de ouderraad verantwoording af aan de ouders over het werk van de ouderraad. Op de jaarvergadering wordt tevens het financiële verslag en de begroting voor het nieuwe schooljaar besproken.