Verlof aanvragen
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Verlof aanvragen
 
 

Kinderen mogen vanaf vier jaar naar de basisschool. Vanaf vijf jaar zijn ze leerplichtig volgens de leerplichtwet. In deze wet staat in welke gevallen u verlof mag vragen voor uw kind.

 

Het gaat om drie vormen van verlof:

  • Vakantieverlof kunt u alleen aanvragen als u door uw beroep in geen enkele vastgestelde schoolvakantie op vakantie kunt. Bij een verlofaanvraag moet u een werkgeversverklaring overleggen waaruit dit blijkt. Het verlof kan eenmaal per cursusjaar worden verleend voor ten hoogste 10 dagen en mag niet vallen in de eerste 2 weken van het schooljaar. De aanvraag moet u minstens twee maanden van tevoren indienen; bij het aanvragen van extra (vakantie)verlof bent u als ouder verantwoordelijk voor de lesstof die in deze periode gemist wordt.
  • Gewichtige omstandigheden als huwelijk, jubilea, overlijden of ernstige ziekte in de familie zijn ook reden tot het lenen van verlof. Een verzoek moet u zo tijdig mogelijk doen.
  • Godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen kunnen verplichtingen met zich meebrengen waarvoor u verlof kunt aanvragen.

 

Het aanvragen van verlof kunt u doen middels het formulier ''Aanvraag extra schoolverlof'' dat op school beschikbaar is. Ook kunt u het formulier hier downloaden en ingevuld op school inleveren.

 

Het ingevulde formulier wordt beoordeeld door de directeur van de school. Indien het gevraagde verlof niet wordt toegekend door de directeur, dan kunt u hier tegen in beroep gaan. De directeur van de school kan u informeren over de beroepsmogelijkheden. Bovenstaande regels worden door alle scholen in Den Helder op dezelfde wijze toegepast.