Nieuwsberichten
U bevindt zich hier:   Home »    Nieuwsarchief »   
 • 20 november 2018


  We zijn weer ingeloot voor het schoolfruit! Vanaf woensdag 14 november krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag weer fruit tijdens het 10-uurtje. Drinken nemen de kinderen wel zelf mee. Op maandag komt er op de deur van de klas een poster te hangen waarop het fruit van die week hangt. Zo is iedereen altijd hiervan op de hoogte.  Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm

 • 13 september 2017

  Wij staken 5 oktober!


  Een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs steunt het doel van de lerarenacties en heeft begrip voor een staking. Dat blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder de schoolbesturen in het primair onderwijs, die door zo’n 300 schoolbesturen is ingevuld. Op basis van de uitslag van de peiling steunt de PO-Raad de aangekondigde staking van de leraren op 5 oktober. Met die actie wil het PO-front – waarin vakbonden, PO in Actie en PO-Raad samenwerken - de politiek duidelijk maken dat de sector primair onderwijs aantrekkelijker moet worden om een tekort aan leraren te voorkomen. Het PO-front wil dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. De schoolbesturen in de Kop van Noord Holland volgen de PO-raad hierin en staan achter de staking. Wij vragen ouders en verzorgers begrip te hebben voor deze actie en indien de school van uw kind(eren) hieraan meedoet, zoveel mogelijk mee te werken. Op die manier kunnen de leerkrachten een krachtig signaal afgeven richting de politiek en is het mogelijk een groot dreigend lerarentekort in 2020 af te wenden.

 • 21 juni 2017

  PO in actie!


  Het primair onderwijs komt in actie. Al heel lang hebben vakbonden, schoolbesturen, besturenorganisaties en de PO-raad er bij de staatssecretaris Sander Dekker op aangedrongen om meer geld beschikbaar te stellen voor onze scholen.

 • 28 maart 2015

  Alles wat er op de Dijk gebeurt, kunt u hier lezen!


     Voor het dagboek van de Dijk klikt u hier.

Pagina's  12  (Alles)
Nieuwsarchief