21 juni 2017
U bevindt zich hier:   Home »    Nieuwsarchief »    PO in actie!
21 juni 2017
PO in actie!

Geachte Collega’s, Ouders/Verzorgers,

 

 

Het primair onderwijs komt in actie.

 

Al heel lang hebben vakbonden, schoolbesturen,

besturenorganisaties en de PO-raad er bij de staatssecretaris Sander Dekker op

aangedrongen om meer geld beschikbaar te stellen voor onze scholen.

1. De salarissen in primair onderwijs zijn te laag. Het gevolg is een tekort aan

leraren, geen vervangers tijdens ziekte en dus worden klassen opgedeeld of

soms zelfs naar huis gestuurd.

2. Te weinig geld om onze gebouwen te onderhouden en de energie- en

schoonmaakkosten te betalen. Het gevolg is, dat er minder leraren worden

aangesteld dan nodig is om zo geld vrij te maken voor het onderhoud aan

onze schoolgebouwen. Resultaat; onnodig grote groepen.

3. Een te hoge werkdruk, door onder andere die grote klassen. Het gevolg is een

hoog ziekteverzuim en dus veel vervangers (die er niet zijn) en dus verlies

aan kwaliteit in het onderwijs.

 

Al jaren wordt dit aangekaart bij het ministerie en er gebeurt vrijwel niets. Nu vindt

het onderwijs dat de maat vol is en gebeurt er iets, dat in tientallen jaren niet is

gebeurd. De scholen worden opgeroepen om op 27 juni aanstaande de deuren te

sluiten. Het is maar voor een uur, omdat leraren grote moeite hebben om actie te

voeren, waar kinderen en ouders hinder van ondervinden. U moet het ook zien als

een signaal. Een heel dringend signaal.

 

Wij, de gezamenlijke schoolbesturen in de Kop van Noord Holland, ondersteunen

deze actie. We roepen onze ouders op om ook hún steun aan onze leraren te

betuigen en de petitie te tekenen op https://www.poinactie.nl/.

 

Om de brief te lezen likt U hier.

« Vorige bericht
Volgende bericht »
Nieuwsarchief