Identiteit

Onze school is openbaar. De aanduiding "openbaar" betekent, dat bij toelating van leerlingen tot de school het geloof of de sociale achtergrond van de leerling geen enkele rol speelt.

 

De Nederlandse samenleving bestaat uit veel verschillende bevolkingsgroepen. Daarom wil een openbare school dat kinderen opgroeien in een omgeving die net zo veelvormig is als de maatschappij waarin de kinderen later moeten functioneren. Uitgangspunt hierbij is dat verschillen tussen leerlingen en verschillen tussen leerkrachten op een positieve wijze worden gewaardeerd. Om deze reden worden personeelsleden aan openbare scholen niet aangesteld op basis van sociale achtergrond of levensbeschouwing, maar op basis van beroepskwaliteiten.

 

De aanwezigheid van leerlingen en leerkrachten met een verschillende achtergrond is een noodzakelijke voorwaarde om de openbare identiteit van de school vorm te geven. Maar dit is op zich niet voldoende.

 

Tijdens de verschillende lessen wordt de openbare identiteit benadrukt. Dit gebeurt door positieve aandacht te geven aan de culturele en levensbeschouwelijke verschillen die er binnen de schoolbevolking zijn. Leerlingen worden gestimuleerd een eigen mening te ontwikkelen.

 

Het ontwikkelen van waarden en normen vindt plaats aan de hand van onderwerpen die binnen de kinderlijke belevingswereld liggen (bijv. vriendschap, eerlijk / oneerlijk). De leerlingen wordt daarbij niet een bepaalde opvatting als enig juiste voorgehouden. Zij worden juist aangemoedigd begrip te tonen voor anders denkenden en zo wordt gewerkt aan het ontwikkelen van verdraagzaamheid bij de leerlingen.