Lesmethoden

De volgende lesmethoden worden op school gebruikt:

  • Taalonderwijs: "Taal in Beeld" (nieuw in schooljaar 2011-2012).
  • Spellingonderwijs: "Spelling in Beeld" (nieuw schooljaar 2011-2012)
  • Rekenonderwijs: "Pluspunt" (nieuw in schooljaar 2012-2013).
  • Begrijpend lezen: "Lezen in Beeld" (nieuw in schooljaar 2012-2013).
  • Engels: "iPockets" en "Groove Me" (nieuw in schooljaar 2011-2012).
  • Wereldorientatie: "Argus Clou" (vernieuwd schooljaar 2014-2015).
  • Verkeer: "Wijzer door het verkeer".
  • Sociaal Emotionele Ontwikkeling/Burgerschapsvorming: "De Vreedzame school" (vernieuwde versie 2014-2015).
  • Muziek: "Moet je doen!".
  • Expressie: "Uit de kunst".

In groep 3 wordt de nieuwe leesmethode voor aanvankelijk lezen n.l. "Veilig Leren Lezen: Kim versie" gehanteerd (vernieuwde versie 2016).

 

In januari 2009 is er een begin gemaakt met "Vernieuwend lezen".

 

Gelden die nodig zijn om methoden te vervangen worden vrijgemaakt uit de reserveringsgelden door het vaststellen van een "reserveringsplan". Het reserveringsplan wordt opgesteld door de schoolleider en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur en de medezeggenschapsraad.