Directie

De directeur van de Dijk is dhr. M. Tromp

U kunt onze school bereiken via het telefoonnummer (0223) 660846.

Bezoekadres:

Heiligharn 424

1785 SX Den Helder

Postadres: Postbus 238

1780 AE Den Helder

E-mail: obsdedijk@obs-de-dijk.nl

 

Binnen Meerwerf is er sprake van een bestuurder in de persoon van de heer Nils van Heijst. De missie en visie van onze organisatie staat beschreven in ons Strategisch Beleidsplan. De bestuurder geeft sturing aan de beleidsvorming en de uitvoering daarvan op onze scholen.

Hij is te bereiken onder telefoonnummer (0223) 659300 en via het volgende adres:

 

Meerwerf Basisscholen

Drs. F. Bijlweg 8 A (1e verdieping)
1784MC Den Helder

bestuur@meerwerf.nl