Directie

De directeur van de Dijk is dhr. M. Tromp

U kunt onze school bereiken via het telefoonnummer (0223) 660846.

Bezoekadres:

Heiligharn 424

1785 SX Den Helder

Postadres: Postbus 238

1780 AE Den Helder

E-mail: obsdedijk@obs-de-dijk.nl

De algemene directie van de Meerwerf scholen berust bij de directie van onze organisatie.

De algemene directie is onder meer verantwoordelijk voor het gezamenlijke onderwijskundige-, personele-, financiële- en formatieve beleid van de Meerwerf basisscholen.

Contactpersoon voor onze school is dhr. H. Uri

Hij is te bereiken onder telefoonnummer (0223) 659302 en via het volgende adres:

Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder.