De Vreedzame School

Wat is De Vreedzame School?

Doelen

Het centrale thema is het oplossen van conflicten op een andere manier dan geweld.

De doelstelling van het programma is echter breder:

De Vreedzame School leert:

  • de leerlingen op een andere manier met conflicten om te gaan;
  • leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten;
  • de klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

Voor meer informatie over De Vreedzame School klik hier.

 

Na afsluiting van een blok wordt een nieuwsbrief verstuurd. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van wat uw kind heeft geleerd en wat uw kind gaat leren door middel van het programma De Vreedzame School.

 

Nieuwsbrief blok 6  We zijn allemaal anders 

Nieuwsbrief blok 5  We dragen allemaal een steentje bij 

Nieuwsbrief blok 4  We hebben hart voor elkaar  

Nieuwsbrief blok 3 "We hebben oor voor elkaar"

Nieuwsbrief blok 2 "We lossen conflicten zelf op"

Nieuwsbrief blok 1 "Wij horen bij elkaar"

 

De school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel.