School- en klassenklimaat

De zorg voor uw kind ligt ons na aan het hart. Wij zijn ons bewust van het feit dat het onze belangrijkste taak is uw kind alle kansen te geven zich in een veilige omgeving zo optimaal mogelijk te ontplooien.

 

Ons uitgangspunt daarbij is dat we daar samen aan werken, dat we samen leven, spelen en leren. Hieraan proberen we vorm te geven door allerlei schoolse en buitenschoolse activiteiten te ontplooien en in de klas door het samenwerken, het geven van groepsopdrachten en het extra accentueren van het samen op een school zitten. Het naar elkaar luisteren, kijken, spelen krijgt op deze manier een extra stimulans.

 

We streven er naar samen met de ouders gestalte te geven aan de vorming van de kinderen. Ouders spelen hierin een rol door middel van ouderparticipatie.