Jeugdgezondheidszorg

Ook de lichamelijke situatie van kinderen is een punt van onze zorg. In voorkomende gevallen zullen leerkrachten knelpunten met ouders bespreken. Daarnaast participeert de school binnen de regelingen van de Jeugdgezondheidszorg in de basisschool.

 

Onderzoek

Het eerste contact is in het 4e levensjaar met een verpleegkundige, die een testje zal doen, waarbij een lui oog opgespoord kan worden. Zonodig vindt tegelijkertijd een gehoortest plaats.

Een onderzoek door de jeugdarts en assistente vindt plaats bij 5 à 6 jarigen. Naast een lichamelijk onderzoek wordt gelet op de ontwikkeling van de motoriek. Tevens wordt het algeheel functioneren van het kind met de ouders besproken. Ook in groep 7 zal een oriënterend onderzoek worden gedaan naar lengte, gewicht, ogen (kleuren zien) en oren.

 

Vaccinatie

In het negende levensjaar komt het kind in aanmerking voor de vaccinaties tegen DTP (difterie, tetanus en polio) en BMR (bof, mazelen en rodehond).

Ouders krijgen hiervoor automatisch kaarten thuis gestuurd, waarop tijd en plaats van inenting staan aangegeven.

 

Voorlichting

Door de dienst GGD zal in diverse groepen voorlichting worden gegeven over gezondheid. Zo zal er in de groepen 8 voorlichting over alcohol, tabak en andere verslavende middelen worden gegeven. Dit gebeurt in overleg met de school, en evt. wijkagent.

 

Hoofdluis

Zo nu en dan komt er bij kinderen hoofdluis voor. Dat kan elk kind of iedere volwassene overkomen en het is dan ook zeker geen schande. Het is wel van belang de hoofdluis direct te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen en deze behandeling na een week te herhalen. Zodra er hoofdluis op school geconstateerd wordt, krijgen de kinderen uit de desbetreffende groep een briefje of folder mee. Na iedere vakantie wordt er door de school zelf een controle uitgevoerd. Ouders die niet willen dat hun kind gecontroleerd wordt, kunnen dit bij de directie kenbaar maken. Alle leerlingen krijgen een door de school aangeschafte luizentas. In deze tas doen alle leerlingen hun jassen.

 

Bereikbaarheid

Ouders, die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind thuis of op school kunnen om een extra onderzoek of gesprek verzoeken. Dit kan zowel met de arts als met de verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. U kunt bellen naar: 0224-720620 voor inlichtingen of een afspraak.

 

Plaats van onderzoek

Het onderzoek kan bij voldoende beschikbare ruimte op school plaats vinden. Ook kan worden uitgeweken naar de GGD.