Orthotheek

Ter ondersteuning van het begeleiden van kinderen met leerproblemen beschikt de school over een bibliotheek waarin naslagwerken en ondersteunende materialen zijn ondergebracht m.b.t. leer- en ontwikkelingsproblemen.

 

Voor het in kaart brengen van leerproblemen bij kinderen en het opstellen van handelingsplannen voor deze kinderen wordt door de intern begeleider en onze groepsleerkrachten gebruik gemaakt van de orthotheek.

 

De intern begeleider zorgt voor het beheer van de orthotheek.