Naar een andere basisschool

Leerlingen die verhuizen krijgen een onderwijskundig rapport mee.

 

Dit rapport wordt, evt. vergezeld van een nadere toelichting door de groepsleerkracht, samen met de schoolrapporten opgestuurd naar de nieuwe school.