Opvang van nieuwe leerlingen

Zodra een kind 4 jaar is, mag het naar school. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen bij de aanmelding van hun kind(eren) een schoolgids aangeboden en worden rondgeleid door het gebouw. In het aanmeldingsgesprek worden zoveel mogelijk vragen beantwoord. Voor zo'n gesprek nemen we graag ruim de tijd. We stellen het dan ook op prijs als ouders hiervoor een afspraak maken.

 

Tijdens het aanmeldingsgesprek spreken we met ouders af dat wij ongeveer zes weken voordat hun kind 4 jaar wordt, contact opnemen. Ouders kunnen vervolgens met de betreffende leerkracht een afspraak maken over het ''proefdraaien'' van hun kind in de groep. Het proefdraaien behelst 5 dagen.

 

Als een kind van een andere basisschool bij ons komt (bijvoorbeeld door een verhuizing), gaat het bovenstaande verhaal natuurlijk niet op. Na aanmelding volgt meestal meteen een plaatsing.