ICT op school

Computer en Internet

Het onderdeel ‘Nieuwe Media’ in de kerndoelen voor het basisonderwijs is nog ruim omschreven. Op De Dijk hebben we een concrete invulling gegeven aan wat de kinderen op dit gebied leren. We hebben met de kinderen goede afspraken gemaakt over het gebruik van de computer en internet voor leerlingen en leerkrachten. De lessen worden digitaal ondersteund. In groep 1 t/m 8 oefenen de leerlingen rekenen via oefensoftware op eigen niveau. Dit geldt ook voor taal en spelling vanaf groep 3. Voor de kleuters is er speciale software.

Groep 6, 7 en 8 verwerkt de rekenlessen digitaal, zij maken de sommen in plaats van op papier op het chromebook. Dit betekent dat er een directe feedback is naar de leerlingen wanneer zij een som hebben gemaakt. Dit gebeurt vanuit het programma. De leerkracht monitort dit ook waardoor er directe instructie gegeven kan worden. 

 

Digitale schoolborden

Alle groepen zijn voorzien van digitale schoolborden. In lessen wordt gebruik gemaakt van websites, filmpjes, muziekfragmenten en specifieke software. Een verrijking voor het onderwijs. Alle lessen, dus ook de 'gewone' reken- en taalles kunnen interactief gegeven worden.
Het is de combinatie van zien, horen en doen, die de betrokkenheid van kinderen vergroot en het leren positief beïnvloedt.
 

Inmiddels zijn alle digitale schoolborden vervangen door touchscreens. Dit zijn interactieve beeldschermen voorzien van een automatisch op en neer beweegbaar systeem.

 

Nieuw!

Aankomend schooljaar werken wij in groep 8 wederom met GROEP 9. Dit betekent dat de kinderen van groep 8 al diverse oefeningen kunnen gaan doen in de ELO (electronische leeromgeving) van de middelbare school. Dit doen wij om de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij zetten hiervoor chromebooks in, waar de kinderen met hun eigen obs-de-dijk emailadres in kunnen loggen.